علی معصومی در گفتگو با تی وی پلاس | تی وی پلاس - خوب خوان