فوری: جدیدترین تصاویر از حمله موشکی دیشب به اسرائیل و هدف قرار گرفتن سامانه موشک - خوب خوان