پرسپولیس بدون نفرات جدید در لیگ قهرمانان - خوب خوان