عبادی‌پور: می‌توانیم همانند سال گذشته شگفتی ساز شویم - خوب خوان