بازیکن موثر مکزیک جام‌جهانی را از دست داد - خوب خوان