دعوت کی‌روش از 22 بازیکن برای دیدار با سیرالئون - خوب خوان