بارسلونا و خبر جدید برای هوادارانش ؛ سرنا جایگزین ویدال می شود - خوب خوان