لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ در دیدار برابر فرانکفورت با ضربه آرنج آبراهام روبرو شد - خوب خوان