تیم استقلال جنوب تهران اولین تیم استقلالی که در تاریخ فوتبال قرمزپوش شد! ؛ پارس فوتبال - خوب خوان