رابسون جان واریو به صورت قرضی راهی تیم بن یاس امارات شد ؛ رابسون به تیم اماراتی پیوست! - خوب خوان