پرسپولیس ؛ لباس پرسپولیس دردسرساز شد ؛ رنگ آبی بر تن سرخپوشان پرسپولیس - خوب خوان