حسین ماهینی ؛شوخی استقلالی‌ها با حسین ماهینی ؛اظهارات عجیب ستاره پرسپولیس سوژه استقلالی ها شد! - خوب خوان