الحاجی گرو : دوست داشتم برای استقلال بازی کنم ؛ جو ورزشگاه آزادی بی‌نظیر بود - خوب خوان