علیرضا بیرانوند : من اول مهاجم بودم و آن جلو بازی می‌کردم ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان