استقلال در آستانه فروپاشی است ؛ نماینده تهران: استقلالی ها 170میلیارد بدهی دارند - خوب خوان