روزنامه ایران ورزشی : چشم ها این 2 را نمی بینند ؛ علی کریمی و روح الله باقری - خوب خوان