روزنامه ابرار ورزشی : نامجو مطلق : کاش مدیران قبلی استقلال زورتر می رفتند ! - خوب خوان