سیدومانه مهاجم تیم فوتبال لیورپول در دیدار آغازین فصل لیگ جزیره در مقابل وستهام گلزنی کرد - خوب خوان