تراکتورسازی ؛ حضور زودهنگام هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی - خوب خوان