حامد لک پس از حرکت عجیبش تذکر گرفت ؛ تذکر جدی داور به حامد لک برای جلوگیری از وقت‌کشی - خوب خوان