گواردیولا: نمی‌توانیم هر سال خرج کنیم؛ در دفاع از عنوان قهرمانی، تمرکز مهم ترین چیز است - خوب خوان