استقلال ؛ حواشی پیش از آغار دیدار استقلال - تراکتورسازی ؛ استقبال پرشور هواداران - خوب خوان