مارکوس نویمایر قرارداد خود با استقلال را ثبت کرد و به اصفهان رفت ؛ پارس فوتبال - خوب خوان