جام جهانی ؛ با اعلام فیفا: تست دوپینگ بازیکنان حاضر در جام جهانی منفی است - خوب خوان