احمد گروژنی ؛ یاران میلاد محمدی به مصاف تیم فوتبال الدحیل قطر می روند - خوب خوان