فیلم صحبت های دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه در خصوص تیم ملی این کشور - خوب خوان