جواد نکونام ؛ تحلیل جواد نکونام از شیوه بازی ایران در جام جهانی پیش رو ؛ پارس فوتبال - خوب خوان