ریس مدافع تیم ملی مکزیک به دلیل مصدومیت از فهرست این تیم خط خورد - خوب خوان