مهدی ترابی با حضور در پرسپولیس نیم فصل سکو نشین می شود! ؛ پارس فوتبال - خوب خوان