پرسپولیس ؛ گرشاسبی محرومیت تیم پرسپولیس را تایید کرد ؛ بدترین خبر ممکن برای پرسپولیس - خوب خوان