سروش رفیعی از لیست تراکتورسازی خارج شد! ؛ پارس فوتبال ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان