آیتم برنامه 2018 و خاطره بازی با حضور ستاره های تیم ملی در برنامه نود - خوب خوان