میثم تیموری ؛ عکس ؛ مطلب اینستاگرامی میثم تیموری پس از انتقال به استقلال - خوب خوان