لوپتگی ؛ اعلام زمان مراسم معارفه لوپتگی در باشگاه رئال ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان