جام جهانی ؛ کلیپی از معرفی مراکش، همگروه ایران در جام جهانی در ویژه برنامه 2018 - خوب خوان