سردار آزمون در حال مطالعه کتاب زندگینامه سرمربی سابق منچستر در هواپیما ؛ پارس فوتبال - خوب خوان