سون هیونگ مین و دیگر اعضای کره جنوبی در انتظار شروع جام‌جهانی ؛ پارس فوتبال - خوب خوان