تیم ملی ایران ؛ کاروان تیم ملی ایران از مسکو به سنت پترزبورگ سفر کرد ؛ پارس فتبال - خوب خوان