تیم ملی روسیه ؛ پیراهن تیم ملی روسیه برای دیدار برابر عربستان رونمایی شد - خوب خوان