جام جهانی ؛ کلیپی از معرفی پرتغال، همگروه ایران در جام جهانی در ویژه برنامه 2018 - خوب خوان