باشگاه استقلال ؛ سرنوشت بازیکنان جوانی که با باشگاه استقلال قرارداد بستند چه شد ؟ - خوب خوان