فرهاد مجیدی قصدش این است که از لیگ برتر، مربیگری را آغاز کند ؛ پارس فوتبال - خوب خوان