بیژن طاهری و اظهاراتش از غیبت غفوری در فهرست کی‌ روش تا 4 خرید باشگاه استقلال - خوب خوان