یحیی گل‌محمدی ؛ اظهارات یحیی گل‌محمدی درباره حضورش در تیم پدیده - خوب خوان