محمد پنجعلی ؛ اظهارات محمد پنجعلی درباره جدایی برخی بازیکنان پرسپولیس - خوب خوان