تیم ملی آلمان ؛ نگاهی دوباره به پیراهن تیم ملی آلمان در جام جهانی 2018 - خوب خوان