رئال مادرید ؛ طرح پیراهن اول رئال مادرید برای فصل جدید ؛ پارس فوتبال - خوب خوان