بارسلونا ؛ از پیراهن های فصل آینده 2018/2019 تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا رونمایی شد - خوب خوان