عادل فردوسی‌پور ؛ عصبانیت هواداران استقلال از گزارش عادل فردوسی‌پور - خوب خوان