آرش برهانی ؛ واکنش آرش برهانی به فوت ساموئل بازیکن پیشین استقلال - خوب خوان